Välj en sida

Vi hjälper dig digitalisera ditt företag

Behöver ni skapa en mera digitaliserad arbetsplats? Har ni de rätta verktygen för kunna samverka och kommunicera internt eller med era kunder och leverantörer? Att välja rätt hårdvara eller mjukvara kan vara utmanande. Saker som man exempelvis bör tänka på är om man vill köpa eller leasa, vill man adminstrera själv eller outsourca. Genom att analysera och kartlägga era arbetsmetoder och nuvarande arbetsverktyg kan vi planera och hjälpa ert företag att bygga upp en mera effektiv och hållbar ICT-infrastruktur så att ni kan lägga all fokus på er verksamhet.

 

ICT står för Information Communication Technology (IKT – Informations och Kommunikationsteknik) och är en utvidning på begreppet IT (Informationsteknik). Vad som skiljer ICT från IT är att man håller fokusen på hur kommunikations möjligheten mellan människor möjliggörs med hjälp av IT-utrustning. Genom att förbättra data och informations flöden både internt som externt hjälper ert företag att utvecklas, bli mera effektiva och skapa nya möjligheter.

 

Har ni ett större IT-projekt ni skall genomföra och känner att er tid eller kunskap inte räcker till kan vi även fungera som projektchef och dra projektet från planeringskedet i mål och se till att ni får den rätta lösning för er verksamhet.

 

Är ni intresserad av hur vi kan hjälpa er? Ta kontakt så ser vi hur vi kan hjälpa er.

Tag kontakt